Project Description

Hamarus Modelin visuaalinen ilme

Tehtävänä oli toteuttaa visuaalinen ilme Päivi Hamaruksen luottamukseen pohjaavalle kiusaamisen vastaiselle koulutukselle. Luottamusta on visuaalisesti lähdetty hakemaan kevyen sinisen värin lisäksi pyöristettyjen muotojen sekä aavistavasti leikkisän typografian avulla. Logossa yhdistyy Hamarus Modelin nimen alkukirjaimet jotka muodostavat samalla kaksi sovittelevaa kasvokkaista hahmoa. Ilmeeseen kuuluu logon lisäksi diplomi, vesileima sekä asiakirja- ja esityspohjat.

Asiakas: Päivi Hamarus
Tekijä: Joona Tuhkanen
Tehty: 02/2017