Project Description

Promokuva ja CD-kansi

Tehtävä on osa valokuvauksen päättötyötä ja sen tehtäväksianto oli kuvata promokuva ja suunnitella tästä kuvasta CD-kansi. Kuvassa esiintyvä henkilö lavastettiin tehtävänantoa mukaillen Wimme Saaren näköiseksi ja valokuva otettiin ryhmätyönä. CD-kannen idea pohdittiin yhdessä, mutta jokainen sai toteuttaa sen oman näkemyksensä mukaisesti. CD-kanteen on haettu mystistä vaikutelmaa ja tätä korostaen taustalle on liitetty haaleampia kuvia samasta henkilöstä. Levyn nimi Gapmu on saamea ja tarkoittaa suomeksi vaistoa/viettiä.

Valokuvauksen näyttötyö
Tehty 11/2014