Rekisteriseloste

Lyhyt versio:
En yksilöi enkä seuraa sivuston yksittäisten vierailijoiden toimia. Minulle päätyvät ne tiedot jotka kirjallisen tai suullisen viestin muodossa minulle toimitetaan. Tietoja käytetään vastavuoroiseen asiakasviestintään sekä toimeksiantojen toteuttamiseen.

Pitkä versio:
Laadittu: 1.11.2019
Päivitetty: 1.9.2021

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Joona Tuhkanen
asiakaspalvelu(ät)joonatuhkanen.fi
Y-tunnus: 3095712-9

2. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen tarkoituksena on toimeksiantojen toteuttaminen. Tietoja käytetään viestinnän lisäksi tilattujen palveluiden laskutuksessa sekä tarvittaessa juridisten erimielisyyksien selvittämisessä ja perintätoimen harjoittamisessa. Tietoja ei käytetä markkinointiin, automatisoituun käyttäjän toimien seurantaan, profilointiin eikä mainosten kohdentamiseen.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat ne mitä viestinnän ohessa suullisesti ja/tai kirjallisesti toimitetaan. Näihin tietoihin lukeutuvat: henkilön nimi, asema, yritys tai organisaatio, yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), työn kohteena olevien verkkosivujen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tietoja säilytetään vähintään asiakassuhteen ajan ja sen jälkeen niin pitkään kuin tilatuista toimeksiannoista syntyneisiin erimielisyyksiin voidaan tarvita kirjallista dokumentaatiota.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta viestilomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista sekä muista tilanteista joissa asiakas toimeksiantoihin liittyen luovuttaa tietojaan. Viestin lähettäjälle jää sähköinen kopio kaikista lähettämistään tiedoista.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä käsitellään asian edellyttämän luottamukseen mukaisesti. Tietoja säilytetään lukitussa tilassa koskien myös niitä laitteita joihin tietoja on sähköisesti tallennettu. Laitteet on suojattu sähköisen varmistuksen vaativalla tunnistautumisella eikä tietoihin tai laitteisiin anneta pääsyä ulkopuolisille. Viranomaiset voivat kuitenkin vaatia pääsyä tietoihin ja lain vaatiessa ne silloin heille toimitetaan.

8. Tarkastusoikeus, oikeus vaatia tiedon korjaamista ja oikeus tulla unohdetuksi
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä sekä tietojensa poistamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Vastaus tietopyyntöihin liittyen tulee EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

« Paluu etusivulle