Loading...

Verkkosivut sijoituskohteena

Harva sivujaan hankkii ihan vain hankkimisen ilosta, vaan niiltä odotetaan – joko tietoisesti tai tiedostamatta – jotain konkreettista vastinetta rahalle. Verkkosivut kannattaakin ajatella sijoituksena jossa otetaan huomioon käytettävien resurssien tuotto.

Sijoituksen tuotto
Sijoituksen tuottavuuslaskelman runko on helppo laskea seuraavasti: kuinka paljon myyntiä tarvitaan, jotta sivut maksavat itsensä takaisin? Jos sivujen hinta on vaikkapa 2000 €, kuinka paljon sen pitää lisätä myyntiä, jotta sijoitus maksaa itsensä takaisin? Parhaillaan uusia myyntitapahtumia ei tarvitse kovinkaan monta, kun sijoitus tuottaa jo voittoa. Hyvin toteutettuna tuottoprosentti on tietty myös pidemmällä aikavälillä korkeampi verrattuna heikompaan toteutukseen.

Myynnin kasvu
Näkyvyyden kasvattaminen on oleellisena osana tukemassa myyntiä – mitä useampi löytää luoksesi, sitä myötä myös useampi potentiaalinen asiakas päätyy luoksesi. Sisällön lisäksi oleellista on sivuston teknisen puolen toteutus, sillä hakukoneet järjestävät sivut myös tämän perusteella. Hitaat sivut menettävät pisteitä, samoin huono mobiilioptimointi ja puuttuvat kuvatekstit ovat nekin menetetty tilaisuus kasvattaa hakukonenäkyvyyttä. Jos sivua ei ole suunniteltu myynnin näkökulmasta, voivat sivut olla ulkoisesti näyttävät, mutta asiakkaita ei silti tunnu tästä syystä löytyvän. Sivuilla tulee siis olla lisäksi selkeä ostopolku.

Ulkoistuksen kannattavuus
Yrittäjän on hyvä miettiä, että minkä arvoista oma aika on omalle liiketoiminnalle. Lähtökohtaisesti kaikki asiat jotka kuluttavat enemmän omaa aikaa hyvän lopputuloksen saavuttamiseen, kuin mikä oman ajan tuotto liiketoiminnalle on, on liiketoiminnan näkökulmasta järkevää ulkoistaa. Varmaan yleisin esimerkki on kirjanpidon ulkoistaminen. Kirjanpidon voi hoitaa itse, mutta jos sen tekee samalla laadulla mutta edullisemmin kuin keskiverto tilitoimisto, kannattaa harkita oman tilitoimiston perustamista. Ammattitaitoinen kirjanpitäjä osaa myös antaa kokemuksensa pohjalta arvokkaita vinkkejä taloudenhoitoon, jotka jää itseltä huomaamatta, ellei sitten ole syvällisesti perehtynyt kirjanpidon saloihin, mutta silloinkin voi kysyä että miksi ei ole itse kirjanpitäjä. Olen itsekin kirjanpidon ulkoistanut, vaikka koulutuksen pohjalta sen osaisinkin tehdä. Tiedän tosin että minulta siihen kuluu moninkertainen aika ja lopputulos on ehkä korkeintaan tarkoituksen täyttävä. Vaikka kirjanpitäjä velottaisi työstään 100 € / tunti, mutta itselläni menee samaan tehtävään edes jotenkin samalla laadulla 3 tuntia, jää todellinen tuntikustannus huomattavasti tuntiveloitusta pienemmäksi. Samaa kaavaa voi soveltaa myös verkkosivujen suhteen.

Sivut sijoituskohteena:
Ulkoasun suunnittelu ja toteutus
= liiketoiminnan uskottavuus ja positiivisen mielikuvan luominen

Ostopolun, haluttujen tavoitteiden priorisointi sekä näiden toteutus
= myynnin ja asiakaskokemuksen tehostaminen

Sisällön tuottaminen ja sen mukauttaminen ajamaan asetettuja tavoitteita
= myynnin tehostaminen, halutunlaisten mielikuvien luominen

Lisää aiheeseen liittyvää luettavaa:
Millaiset ovat hyvät verkkosivut?
Verkkosivujen tietoturva

Artikkeli julkaistu 2.1.2020

Uusimmat kirjoitukset

Jos haluat, voit tutustua tarjoamiini verkkosivupaketteihin sekä muihin palveluihin. Voit myös ottaa yhteyttä, jos sinulla on tarvetta uusille sivuille tai muutostarpeita nykyisille.

Ota yhteyttä

Kuulen mielelläni minkälaista projektia sinulla on mielessä tai missä asiassa apu olisi paikallaan. Voit tietty myös ihan vain kertoa jos artikkelit herätti kysymyksiä tai ajatuksia. Vastaan viestiisi antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

2023-02-09T00:22:32+02:00